Gelişen teknoloji ile birlikte işletmeler, işlerini her geçen gün daha fazla internet ortamına taşımaktadır ve internet ortamında pazarlama çabaları gerçekleştirmektedirler.

Buradan hareketle işletmeler için arama motorlarında istedikleri anahtar kelimelerde en üst sıralarda çıkmak, rekabet avantajı yaratan bir strateji haline gelmiştir. Çalışma, arama motorları, arama motoru optimizasyonu (SEO, Search engine optimization), arama motoru optimizasyonu aşamaları olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır.

Çalışmada, önemli bir dijital pazarlama stratejisi olan SEO kavramı detaylıca incelenerek öz bir şekilde tanımlanmış, SEO aşamaları değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiş, SEO ile pazarlama arasındaki ilişki tespit edilmiştir.

Araştırmanın sonuç kısmında dijital endüstride SEO’nun günümüzdeki ve yakın gelecekteki kazanacağı önem değerlendirilmiş ve pazarlamaya katkıları açıklanmıştır. SEO çalışmalarının marka imajına katkıda bulunduğu ve içerik pazarlaması ile doğrudan ilişkili olduğu örnekler verilerek ortaya koyulmuştur.

Yapılan çalışma, Türkçe pazarlama literatüründeki SEO konusunda boşluğu doldurmakta, pazarlama akademisyenleri için yeni çalışma alanlarına işaret edecek sonuçlar bulundurmakta ve pazarlama yöneticilerinin bilinçli pazarlama kararları vermelerine yardımcı olmaktadır.